Slovo v médiích Zpět na výpis

Hlasy pro lepší časy

Články | 5. ledna 2010, 14:15

Výsledek hlasování o státním rozpočtu na rok 2010 vyvolal bouřlivé reakce. Řada voličů ODS byla s postupem této strany nespokojená. Umožnit schválení rozpočtu v konečné podobě po zásazích levice brala jako slabost. Kde je ale hranice mezi slabostí a odpovědností? Jsou situace, kdy je rádoby silné gesto jen gestem. Dřív, než se takové udělá, měl by ale každý vědět, co bude následovat po něm. Jestli potlesk, nebo poprask. Nebo nejdřív jedno a vzápětí druhé…

Výsledek hlasování o státním rozpočtu na rok 2010 vyvolal bouřlivé reakce. Řada voličů ODS byla s postupem této strany nespokojená. Umožnit schválení rozpočtu v konečné podobě po zásazích levice brala jako slabost. Kde je ale hranice mezi slabostí a odpovědností? Jsou situace, kdy je rádoby silné gesto jen gestem. Dřív, než se takové udělá, měl by ale každý vědět, co bude následovat po něm. Jestli potlesk, nebo poprask. Nebo nejdřív jedno a vzápětí druhé…

Vybrala jsem reakci jednoho z voličů ODS, který napsal: „Kdo mě včera zastupoval v parlamentu při projednávání rozpočtu? Jako volič ODS konstatuji, že ODS to nebyla. ODS dopustila další zadlužování, které jako příslušník "střední třídy" a zaměstnanec budu muset zaplatit. I v případě, že by byla ODS přehlasována, měla hlasovat proti. Nenacházím pro jednání ODS v této věci vysvětlení a jsem zklamán.”

Co na tyto ohlasy odpovědět:

Děkuji Vám za reakci na hlasování o rozpočtu. Jistě na ni máte jako volič ODS plné právo a jsem velmi ráda, že ji adresujete nám, poslancům a neventilujete ji pouze mezi přáteli a známými, jak bývá často zvykem. Je to o to důležitější, že v tomto případě určitě nejste zdaleka sám, kdo se cítí být rozčarován. Přesto musím říci, že situace z mého pohledu bohužel NENABÍZELA žádné lepší řešení, než k jakému se ODS přiklonila (a věřte, že rozhodně ne s lehkým srdcem a radostným úsměvem na rtech). Toto řešení je nyní některými médii i voliči kritizováno.

Jaká jiná varianta však připadala v úvahu? Právě tato otázka je zcela zásadní. Rozpočtové provizorium. Jsem si zcela jistá, že v případě, že by se Česká republika ocitla v rozpočtovém provizoriu kvůli ODS, psala by nám řada jiných voličů a možná stejná média by se stejně rozhořčovala. Tentokrát ale nad tím, že ODS zcela nezodpovědně uvrhla zemi do chaosu a nejistoty - a to jen proto, aby se zalíbila gestem svým radikálnějším voličům (jakkoliv jejich postoji jinak rozumím a nadšení z dluhů opravdu ani v nejmenším nesdílím).

Sledujete-li např. kurs koruny, je jedním z jednoduchých ukazatelů, jak je vnímána naše ekonomika. Pád vlády nebo jakýkoliv jiný projev nestability a nejistoty v naší zemi (jakým by bylo rozpočtové provizorium) se na něm zásadně odráží - jako v dopadech na naši ekonomiku, které by naši zemi mohly velmi negativně ovlivnit. Pan prezident Václav Klaus vytkl ODS, že dost nebojovala. Měl určitě konkrétněji specifikovat, jak si takový boj za daného rozložení sil představoval.

Dovolte mi závěrem vyslovit přání, aby k takovým situacím nedocházelo často - nejsou potěšením nejen pro Vás. Věřme, že následující volby "rozdají karty " jinak a lépe. A to záleží také na Vás:-).

Komentáře

Reagovat na příspěvek

(email nebude zveřejněn)

 

Vyplňte následující slova bez mezery: No Spam

Upozorňujeme, že příspěvky obsahující vulgární výrazy, reklamu, či příspěvky nevztahující se k tématu mohou být smazány.